என்னை வளர்த்து ஆளாக்கி வழிகாட்டிய
என் தாய் தந்தைக்கும் என் முன்னேற்றத்திற்கு
பேருதவி புரிந்த அனைத்து நல் இதயங்களுக்கும்
இந்நூல் சமர்ப்பணம்

தொகுப்பு
K.இளங்கோவன், B.Sc.,F.C.A.,
103C, ராஜீவ் காந்தி ரோட், சங்கர் நகர்
சேலம்-7


வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே - (HTML FORMAT)

வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே - (PDF FORMAT)

இல்லறம் எனும் நல்லறம். . . . . 1-112 (PDF FORMAT)

இல்லறம் எனும் நல்லறம். . . . . 113-184 (PDF FORMAT)

இல்லறம் எனும் நல்லறம். . . . . 185-287 (PDF FORMAT0

வாழ்வில் வசந்தம் - PDF FORMAT